Chào mừng bạn đến với hệ thống bán Clone Sellclonegiare.com - chúc các bác kiếm nhiều tiền

Trang chủ Đơn hàng Thông tin

+84 Ngâm Cực Trâu (Add Mem/Spam/Seeding)

25.625đ

Tất cả các tài khoản trên gian hàng đều có pass 2fa mặc định là: @hchc9999
 
      THÔNG BÁO
 
 - Telegram đã thực hiện quét account và thay đổi chính sách về cách sử dụng SESSION. Cho đến hiện tại thì tỉ lệ  sử dụng acc TDATA sống tới >90%, còn khi sử dụng acc Session khả năng die rất cao > 90%.
-  Chúng tôi sẽ KHÔNG BẢO HÀNH khi Quý khách sử dụng SESSION trong account, cho đến khi Telegram không còn quét nữa. Nhưng chúng tôi vẫn cung cấp File SESSION trong sản phẩm dùng cho Quý khách nào có khả năng và kinh nghiệm về SESSION sử dụng.
 
Hướng dẫn sử dụng : 
 
     - Bước 1: Tải đơn hàng đã mua từ hệ thống Taphoammo

     - Bước 2: Giải nén file tải về ta sẽ có thư mục Gồm các SĐT +84xxxxxx bên trong có thư mục TDATA + SESSION (bắt buộc )

     - Bước 3: Tải  Telegram.exe  từ liên kết: 
 
                     https://drive.google.com/uc?id=10VqHcr3h-Dcnflr7kvQU6cQSh_rxOUU2&export=download
 
     
 
- Bước 4: Copy file Telegram.exe vào thư mục SĐT đã giải nén ở bước 2.
 
 
 

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này